• Your IP Address : 3.92.74.105
  •  
  • Unique Hits : 30607
  •  
  • Current Date & Time :
  •  

CONTACT US


BHOPAL


SP OfficePhone (Office)Email ID
ADG/IGP0755-2443599

DIG - Urban0755-2443201
dig_bhopal@mppolice.gov.in
DIG - Rural0755-2443499

SP, Bhopal (South)0755 - 2443800
sp_bhopal@mppolice.gov.in
SP, Bhopal (North)0755 - 2443320
sp_bhopal@mppolice.gov.in
SP Headquarter, Bhopal0755 - 2443223
sp_bhopal@mppolice.gov.in

Police Station
S. No.Name of the Police StationOffice Phone
1Aishbag 0755-2751761
2AJK Bhopal0755-2443880
3Ashoka Garden0755-2681900
4Ayodhya Nagar0755-2601917
5Bag Sevania0755-2443820
6Bairagarh0755-2641223
7Berasia07565-282223
8Bilkhiria0755-2852666
9Chhola Mandir0755-2749834
10Gandhi Nagar0755-2642796
11Gautam Nagar0755-2730830
12Govindpura0755-2443710
13Gunga07565-286240
14Habibganj0755-2443790
15Hanumanganj0755-2677456
16Intkhedi0755-2854505
17Jahangirabad0755-2443760
18Kamla Nagar0755-2774769
19Katara Hills7049105800
20Khajuri Sadak0755-2853255
21Kohe Fiza0755-2443260
22Kolar Road0755-2443989
23Kotwali Bhopal0755-2443220
24M P Nagar0755-2443740
25Mangalwara0755-2677449
26Misrod0755-2443890
27Najirabad0755-286777
28Nishatpura07552735207
29Parwalia Sadak0755-2867278
30Piplani0755-2752027
31Ratibarh0755-2896240
32Shahjahanabad0755-2443250
33Shahpura0755-2807973
34Shyamla Hills0755-2661477
35Station Bazaria0755-2735621
36Sukhi Sevania0755-2885223
37Tallaiya0755-2443230
38Teela Jamalpura0755-2731571
39T.T, Nagar0755-2443730
40Women Police Station0755-2443860